DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çağdaş Siyasal Düşüncelere Giriş Sunuş
2 İdeoloji Kavramı Okuma ve Tartışma
3 Liberalizm: Liberal Düşüncenin Kökenleri Okuma ve Tartışma
4 Klasik Liberalizmden Yeni Liberalizme Okuma ve Tartışma
5 Siyasal Liberalism: John Rawls'ın Siyasal Adalet Kuramı Okuma ve Tartışma
6 Muhafazakarlık: Klasik muhafazarlıktan yeni muhafazakarlığa Okuma ve Tartışma
7 Milliyetçilik ve Irkçılık Okuma, Araştırma ve Tartışma
8 Faşizm ve Totaliter Düşünceler Okuma, Araştırma ve Tartışma
9 Ara Sınav Dosyadaki tüm notlar
10 Marksizm ve Anarşizm Okuma, Araştırma ve Tartışma
11 Çağdaş Marxist Düşünceler: Gramschi ve Hegemonya, Althusser ve Devletin İdeolojik Aygıtları Okuma, Araştırma ve Tartışma
12 Çağdaş Marxist Düşünceler: Eleştirel Teori Okuma, Araştırma ve Tartışma
13 Çağdaş Marxist Düşünceler: Foucault, Bourdieu and Habermas Okuma, Araştırma ve Tartışma
14 Yeni toplumsal hareketler ve Feminizm ve çevrecilik Okuma, Araştırma ve Tartışma
15 Postmodernism and Genel değerlendirme Dosyadaki tüm notlar
16-17 Final Sınavı Dosyadaki tüm notlar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar