DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çağdaş Siyasal Düşünceler * AS   212 4 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. İlker ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Doç. Dr.İLKER ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çağdaş siyasal düşünceler konusunda geniş bilgi verilmesi ve bu alanda günümüze dek gelen gelişmeleri ile iletişim çalışmaları arasında bağ kurulması. Günümüzdeki politik akımlar ve gelişmeler konusunda edinilen bilgi ile toplumsal, politik ve iletişimsel sorunlara çözüm getirecek bir temel sağlanması.
Dersin İçeriği
19. yüzyıldan günümüze kadar olan süreç içindeki çağdaş siyasal düşünceler işlenecektir. Liberalizm, muhafazakarlık, milliyetçilik, sosyalist düşünceler, sosyal demokrasi konusundaki ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır. Bunlara ilaveten yeni toplumsal hareketler (feminizm, çevrecilik, vb.) ile yeni muhafazakarlık, yeni liberalizm ve postmodernist düşünceler ayrıntılı bir biçimde ele alınarak tartışılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-