DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygarlık ve Sanat Tarihi AS   201 3 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Birnur ERALDEMİR
Dersi Verenler
Prof. Dr.BİRNUR ERALDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yerkürenin oluşumundan başlayarak insanın evrimini, uygarlık oluşturma süreçlerini ve sanatın bu uygarlıklardaki yaşamsal önemini anlamayı amaçlar.
Dersin İçeriği
Uygarlık, ilkel topluluklardan uygar topluma geçiş, tarih öncesi çağlarda ve ilk çağda üretim biçimleri- düşünme biçimleri-inanç sistemi arasındaki ilişkilerin kurulma biçimi, Antik Çağ düşünce dünyası, Skolastik Felsefe, Rönesans ve Reform hareketleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kültürel evrim süreçlerini bilir
2) Önemli uygarlıkları tanır
3) Sanatın uygarlık tarihindeki yerini ve önemini anlar
4) Üretim biçimleriyle kültürel olguların arasındaki ilişkiyi çözümler
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve dersin amacı ve kapsamı hakkında bilgi vermek Dersin içeriğini ve kaynakları incelemek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Uygarlık nedir Uygar toplumlar nasıl oluşmuştur İlgili kaynakların incelenmesi. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 İlkel topluluklardan uygar topluma geçiş nasıl olur İlgili kaynakların incelenmesi. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Üretim biçimleri, düşünme biçimleri ve inanç sistemi arasındaki ikilşkiler nasıl kurulur. İlgili kaynakların incelenmesi. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Tarih öncesi çağlarda üretim biçimleri ile düşünce ve inanç dünyası arasındaki ilişkiler. İlgili kaynakların incelenmesi. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 İlk çağ üretim biçimleri ve düşünce - inanç dünyası arasındaki ilişkiler İlgili kaynakların incelenmesi. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Antik Çağ düşünce dünyası, Sokrates, Platon ve Aristotales Araştırma ve ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ara sınava hazırlık Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Orta Çağ üretim biçimleri ve düşünce - inanç dünyası arasındaki ilişkiler: Skolastik Felsefe İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Rönesans ve Reform hareketleri I İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Rönesans ve Reform hareketleri II İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Rönesans Sanatı İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Rönesans Sanatı İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Aydınlanma düşüncesi ve sanat arasındaki ilişkiler. İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Aydınlanma düşüncesi ve sanat arasındaki ilişkiler. İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yıl Sonu Sınavı Yıl sonu sınavına hazırlık Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar