DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki İngilizce * AS   209 3 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Figen YILMAZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFİGEN YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, bir yandan İletişim bilimleri öğrencilerinin İngilizce dilinin kullanım becerilerini , Avrupa Birliği, Dil Öğrenim Çerçevesi ölçütlerine göre alt-orta üzeyde (B1) geliştirmeyi amaçlarken, ileride seçecekleri potansiyel mesleklerine yönelik temel sözcük/terim/ yapı ve alan bilgisi kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Geçmiş Zaman, Yakın Geçmiş Zaman ve Gelecek Zamanla ilgili dil yapılarının öğretimi ile birlikte, Gazetecilik, Fotoğrafçılık, İnternet , Radyo, TV ve Sinema alanları ile ilgili terim ve dil kullanım pratiklerinin kazandırılmasına yönelik okuma parçaları, özgün metinler, görseller ve video örnekleri kullanılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse Giriş Sınıf dil düzeyini ve öğrencilerin ilgi alanlarını belirleyici yoklama Yok
2 Have/has got yapısı üzerine, çok yönlü bir gazetecinin gereçleri Ödev: Alıştırmalar
3 -Computers and the ınternet, okuma parçası Bilgisayar parçaları Yer edatları Ödev: İnsan beyni ve bilgisayar kapasiteleri karşılaştırması
4 Geçmiş Zaman Gazete muhabirliği (bir olayın raporlanması) Ödev: Alıştırmalar
5 telephoning should for advice TV muhabiri olarak bir röportaj alma Ödev: Alıştırmalar -Röpörtaj soruları hazırlama
6 Going to for future plans, yakın gelecek zaman özgeçmiş yazma Ödev: Alıştırmalar
7 will for predictions would like,like,would prefer,preferc, fotoğraf makinası parça/özellikleri Ödev: Alıştırmalar
8 Ara sınav Ders kaynaklarını okuma
9 Present perfect,how long,since,for,giving opinions,agreeing and disagreeing Ödev: Kamera arkası konusunda bilgi edinme
10 Comperatives and Superlatives Film türlerinin kıyaslanması Ödev: alıştırmalar
11 Suggestions-say and tell Reklamlarla ilgili okuma parçası Ödev: Reklam örnekleri Okuma parçası
12 Present perfect have to-do not have to Sosyal medya üzerine Ödev: alıştırmalar yazma
13 Present perfect,how long,since,for,giving making and accepting apologies Ödev: alıştırmalar Yazma
14 Öğrenci Skeçlerinin sahnelenmesi Ödev: alıştırmalar yazma
15 Genel tekrar Ödev: alıştırmalar yazma
16-17 Final Sınavı Ders kaynaklarını okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar