DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sözlü ve Yazılı İletişim Becerileri 2 * ILT   126 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Seyfi ÖZGÜZEL
Dersi Verenler
Prof. Dr.SEYFİ ÖZGÜZEL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SEYFİ ÖZGÜZEL1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İLT 105 SÖZLÜ VE YAZILI İLETİŞİM BECERİLERİ I dersinin devamı niteliğinde olan bu derste, öğrencilere konuşucu/yazar, amaç ve hedef kitle gibi gibi bağlamsal ögelerin özellikleri dikkate alınarak , sözlü ve yazılı iletilerini etkili biçimde oluşturabilme ve kurumsal ve gündelik iletişimin gerektirdiği becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, küçük grup tartışmaları yürütme, bunları rapor edebilme, Savunucu, Tartışmacı, Yaratıcı, vb. yazım tekniklerini kullanabilme becerileri ve analiz ve değerlendirme yapabilme gibi daha üst düzey bilişsel stratejiler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Yazılı ve sözlü aktarım becerilerinin iç içe ele alınacağı bu dersler, sırasıyla, okuma-tartışma-yazma biçiminde yürütülecek olup, düşünürlerin kısa yazıları üzerinde yapılacak grup içi tartışmalar, sonucunda ortaya çıkan düşüncelerin raporlanması istenecektir. Öğrencilerin mesleki becerilerini desteklemek üzere savunma, eleştirme,rapor etme gibi yazma teknikleri ve süreç odaklı bir gelişim /değerlendirme aracı olan potfolyo sistemi kullanılacaktır. Ayrıca, dilekçe, İş başvuruları, şikayet mektupları ve Cv yazma gibi günlük ve kurumsal iletişimlerinin biçimlerine yer verilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Döneme giriş -Dinlerken Not Alma /notlardan metin oluşturma
2 Yaratıcı YAZMA yeniden Yazma tekniği 5 : Özet yazma Ödev:Yaratıcı Projeler için ön araştırma :özet yazma
3 Yazma tekniği 6: İkna edici Anlatım Ödev: Humanizma : Okuma parçaları: (V.Günyol, S.K Yetkin,Bernal vd.)
4 Writing Technique 6: Persuasive essay writing Ödev: kompozisyon yazma
5 Tartışmacı Anlatım (Plan B) -Tartışmacı Anlatım (Plan C) Ödev: Sanat, sf.58-72 Ödev: kompozisyon yazma
6 Mantık Yanılsamaları Ödev:Gazetelerden köşe yazıları seçme
7 Yazma tekniği 8: Öyküleme /Yaratıcı yazma II Ödev:Okuma parçaları: Öykü (Arpad, Tunalıgil,Uyar, Emir, Tezel)
8 ARA SINAVLAR Tüm ders notlarını ve kitaplarını okuma
9 Yazma tekniği 9:: Gözlem ve Raporlama Ödev: Video örnekleri
10 Yazma tekniği 10: İş/Resmi yazılar Özgeçmiş,Cv Ödev: Örnek yazı
11 Resmi Yazılar (devam) Dilekçeler /şikayet/baş sağlığı/vb. mekupları Ödev: Yaşamdan Gerçek sorun örnekleri
12 Yazma tekniği 11: Analiz ve Değerlendirme Okuma parçaları:Bilim (Renan, Descartes,Güngören, Gökalp,Selçuk,Savcı,Duru)
13 genel tekrar - Port folyo (Bireysel çalışma dosyalarının değerlendirilme çalışması Bireysel çalışma Dosyalarının tamamlanması
14 genel tekrar - Port folyo (Bireysel çalışma dosyalarının değerlendirilme çalışması Dosyaların tamamlanması
15 Port folyo (Bireysel çalışma dosyalarının değerlendirilme çalışması (devam) Dosyaların tamamlanması
16-17 Final Sınavı Tüm ders notlarını ve kitaplarını okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar