DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Batı Avrupa Kültürüne Giriş: Sosyal Yaşamda Pratik Hollandaca * AS   218 4 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Seyfi ÖZGÜZEL
Dersi Verenler
Prof. Dr.SEYFİ ÖZGÜZEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler, Hollandaca dili aracılığıyla (Belçika-Hollanda) Batı Avrupada günlük yaşamda muhtemelen karşılaşabilecekleri yaşam örneklerini inceleyerek gerekli olan bilgilere sahip olur ve Hollandacayı sosyal etkileşimde bulunabilecek düzeyde öğrenir.
Dersin İçeriği
Batı Avrupadan (Belçika-Hollanda) farklı yaşam senaryoları, pratik - sosyal yaşam dili- Hollandaca (Türkçe destekli) aracılığıyla sunulacaktır

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
X
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Batı Avrupada farklı yaşam örnekleri sunulacak- Nerelisin vs Tanışma ve araç gereçleri tanıtma
2 Batı Avrupadan Belçika ve Hollandada farklı yaşam örnekleri irdelenecek: Bugün ne yapıyorsun. Okuma - Tartışma
3 Batı Avrupa (Belçika ve Hollandada) kültürü farklı senaryolarla tanıtılacak ve Hollandaca dilinin temeli olan ses klankları , günler, haftalar anlatılacak 1 Okuma- Dinleme
4 Batı Avrupa (Belçika ve Hollandada) kültürü farklı senaryolarla tanıtılacak ve Hollandaca dilinin temeli olan alfabe ve ses klankları anlatılacak ; sınıfta uygullama yapılacak 2 Dinleme- Yazma
5 Hollandacanın toplum kültürünün etkisiyle nasıl kullanıldığı örneklenecek:sınıfta uygulama yapılacak. Dinleme- Yazma
6 Farklı sosyal iletişim örnekleri irdelenecek ve Hollandaca kavramlar öğrenilecek. sınıfta uygulama yapılacak Dinleme-Tekrar
7 Tren-tramvay veya otobüsle gerçekleştirilecek bir gezi programında gerekli olabilecek farklı iletişim örnekleri irdelenecek ve Hollandaca kavramlar öğrenilecek:sınıfta uygulama yapılacak-1 Dinleme - Tekrar
8 Ara Sınav
9 Tren-tramvay veya otobüsle gerçekleştirilecek bir gezi programında gerekli olabilecek farklı iletişim örnekleri irdelenecek ve Hollandaca kavramlar öğrenilecek:sınıfta uygulama yapılacak-2 Okuma- Dinleme
10 Bir Kamu kurumu- banka veya bir gişede gerekli olabilecek farklı iletişim örnekleri irdelenecek ve Hollandaca kavramlar öğrenilecek. Dinleme- Yazma
11 Pazarda-çarşıda gerekli olabilecek farklı iletişim örnekleri irdelenecek ve Hollandaca kavramlar öğrenilecek:sınıfta uygulama yapılacak. Dinleme- Yazma
12 Tatilde - müze - gibi yerlerde gerekli olabilecek farklı iletişim örnekleri irdelenecek ve Hollandaca kavramlar öğrenilecek:sınıfta uygulama yapılacak. Dinleme-Tekrar
13 Sınıfta farklı alanlarda diyalog sunumları-pratiği yapılacaktır 1 Dinleme-Tekrar
14 Sınıfta farklı alanlarda diyalog sunumları-pratiği yapılacaktır 2 Genel tekrar
15 Serbest ödev çalışması Genel tekrar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar