DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrencilerle tanışma ve siyasetin farklı anlamları üzerinde durma Sunuş Anlatım
2 Politika Biliminin gelişimi, konusu, bilimsel hale gelişi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 Devlet nedir Okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 İktidar kavramı, siyaset bilimi içindeki yeri, Otorite ve egemenlik Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 İktidar ve egemenlik ilişkisi, egemenliğin anlamları Okuma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Siyasal İktidarın meşruluk temeli, meşruluk teorileri Okuma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Sosyal tabakalaşma ve siyasal iktidar Okuma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Dosyadaki bütün notlar Yazılı Sınav
9 Yöneten ve yönetilenler ayrımı, seçkinler ve kitleler Okuma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 siyasal katılma Okuma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Kamuoyu ve kamuoyunun oluşması Okuma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Politikanın araçları; siyasal partiler, Okuma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Siyasal partilerin tipolojisi Okuma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Parti sistemleri Okuma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Baskı grupları, baskı gruplarının tipleri, etkileri ve yönlendirmeleri Okuma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dosyadaki bütün notlar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar