DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Siyaset Bilimine Giriş ILT   102 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. İlker ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Doç. Dr.İLKER ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders politika biliminin politika, güç, otorite,devlet, hükümet, ideoloji, politik parti, parti sistemleri, demokrasi gibi temel kavramları öğretmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda iletişim çalışmaları ile bu kavramlar arasındaki ilişki değerlendirilir. Bu ders kişilerin günlük yaşamı ile siyasetin iç içe olduğunu öğrencilerin farkına varmasını sağlar.
Dersin İçeriği
Siyaset ve siyaset bilimi ile ilgili temel kavramlar dersin ana konusudur. Devlet işleri ve güç ilişkileri anlamında siyaset ayrı ayrı ele alınacaktır. Siyasal kavramlar, siyasal kurumlar ve siyasal düşünce akımları açıklanacak ve tartışmaya açılacaktır. Ders, modern ulus devletin gelişimini, klasik ve modern ideolojilerin temellerini, devletin politika yapıcı rolünü, devlet ve vatandaş arasındaki ilişkileri, demokratik ve demokratik olmayan hükümetleri ve hükümetlerin anayasal düzenlerini kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Siyaset ve siyaset bilimi alanındaki temel kavramları tanımlar.
2) Siyasal kurumların gelişimini değerlendirir. .
3) Politika ve iletişim arasında bağ kurar.
4) Siyaset ve iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
5) Sosyo-politik bilincini geliştirmiş bir birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir.
6) İletişim kavramına disiplinler arası bir perspektifle yaklaşırken iletişim Bilimleri ile siyaset bilimi alanından gelen bilgileri sentezler..
7) Toplum, iletişim ve siyaset alanında yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır. .
8) Yerel, ulusal ve uluslararası politik olayları izler ve eleştirel bir bakışla yorumlar.
9) Çeşitli sosyal ve politik etkinliklerle ilgili bilinçlenir.Demokrasi biçimleri hakkında bilgi edinerek, demokrasi ve katılım konusunda bilincini geliştirir.
10) Sosyal ve politik alanlarda kendini sürekli geliştirir. Siyaset konusunda edindiği bilgiler eşliğinde yurttaşlık bilincini geliştirerek insan ve yurttaş haklarına duyarlı bir yurttaş bilinci edinir.
11) .
12)
13)
14)
15)