DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve Tanışma Sunuş Anlatım
2 Hukuk nedir Hukukun tanımı Okuma Anlatım
3 Hukukun kaynakları ve metodu Okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 Norm kavramı, Hukukun dalları, Kamu hukuku/Özel hukuk ayrımı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
5 Kuvvetler ayrımı ilkesi- Yasama/Yürütme/Yargı kavramları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
6 Yargı örgütü, mahkemeler sistemi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
7 Normlar hiyerarşisi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav dosyadaki tüm notlar Yazılı Sınav
9 Hak kavramı, hakların kazanılması, kaybedilmesi ve korunması Okuma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Kamu hakları-özel haklar ayrımı Okuma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 İyiniyet kuralı Okuma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kişi kavramı, tüzel kişi-gerçek kişi ayrımı, hak ehliyeti Okuma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kişilik ve fiil, fiil ehliyeti kavramı Okuma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Hukuki işlemler, hukuki işlem teorisi Okuma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Basın ve hukuk ilişkisi Okuma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları dosyadaki tüm notlar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar