DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar ve Fiyat Teorisine Giriş Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Talep ve Arz Sunum Anlatım
Ödev
3 Kısmi Piyasa Dengesi, Arz ve Talebi Etkileyen Faktörler Okuma ve tartışma Anlatım
Ödev
4 Esneklik uygulamaları ve Tüketici Teorisi Okuma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
5 Fayda (Kardinal Yaklaşım),Fayda (Ordinal Yaklaşım) Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma. Anlatım
6 Tüketici Dengesi, Üretici Teorisi ve Üretim Fonksiyonu Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma. Anlatım
Soru-Cevap
7 Optimal Faktör Bileşimi, Maliyet Analizi ve Fiyat Teorisi Ödev ve Sunum Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Kar maksimizasyonu, Tam Rekabet Piyasası ve Aksak Rekabet Piyasası Okuma ve Tartışma Anlatım
Grup Çalışması
10 Monopol, Monopson, Çift Monopol, Monopollü Rekabet ve Oligopol Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Üretim Faktörleri Fiyat Analizi ve Üretim Faktör Fiyatlaması Sunum ve Soru-Cevap Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Emek ve Ücret; Toprak ve Rant Okuma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Sermaye ve Faiz; Girişim ve Kar Beyin Fırtınası Anlatım
Tartışma
14 Gelir Dağılımı, Kentleşme ve Çevre Ekonomisi Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
15 Genel tekrar Özet ve Genel Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar