DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekonomiye Giriş ILT   211 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Hakkı ÇİFTÇİ
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET CİHAN YAVUZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin işlenmesindeki temel amaç, İletişim Fakültesi öğrencilerine giriş niteliğinde bir iktisat formasyonu oluşturmaya çalışmaktır. Dersin ilk bölümünde iktisadın mikro unsurları ve buna bağlı kavramlar ve konular aktarılmaktadır.
Dersin İçeriği
Bir sosyal bilim olarak iktisat ve iktisatta yöntem, iktisadın temel kavramları, Mikro iktisadın temel kavramları, piyasa, talep ve arz, talep ve arz esneklikleri, tüketici teorisi, üretim teorisi, maliyet teorisi, tüketici ve üretici dengesi, farklı piyasa türleri, tam rekabet piyasası, tekel, oligopol, tekelci rekabet, oyun teorisi ve iktisadi uygulamaları, dışsallıklar, kamu malları ve vergilendirme, piyasa düzenlemeleri, faktör piyasaları, Gelir Dağılımı Politikası konuları işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İktisat bilimine ilişkin ana kavramlar ve temel sorunları tanır
2) İktisat biliminin temel uğraşı alanlarını ve metodolojisini açıklar.
3) İktisat biliminin temel dallarını makro-mikro düzeyde yorumlar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)