DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Reklamcılığa Giriş ILT   214 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gülnur KAPLAN ESEN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ENGİN ÇELEBİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kuramsal bilgilerin aktarımını güncel bilgiler çerçevesinde öğretmeyi içeren derste; reklam ve reklamcılıkla ilgili temel kavramları, reklam ortamlarını, süreçleri, reklam kampanyası aşamalarını, reklamcılıkta tüketici ve tüketici etkileyen faktörleri, reklamda medya planlamanın önemini ve medya planlama stratejilerini, kurumları ve yeni eğilimleri, reklamla ilgili etik modelleri aktararak, bir reklam kampanyasını planlayabilme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
İletişim, Pazarlama İletişimi ve Reklama Ait Temel Kavramlar. Reklamın Tarihsel Gelişimi, Reklamın Diğer Alanlarla İlişkisi, Reklamın Amaçları, Reklam Türleri, Reklam Ekolleri, Reklam Ortamları, Reklamın İşleyiş Sürecine İlişkin Modeller, Reklam Kampanyası Kavramı ve Reklam Kampanyası Aşamaları, Reklamda Tüketici ve Tüketici Davranışı, Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler, Reklamcılıkta Medya Planlama ve Önemi, Reklamcılıkta Ölçümleme, Reklamcılıkta Yeni Eğilimler, Reklamcılıkla İlgili Kurumlar Denetim Mekanizmaları. Reklamda Etik ve Etik Modeller aktarılıp irdelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Reklam ve reklamcılıkla ilgili kavramları bilir ve yorumlar.
2) Reklam ortamlarını tanır ve etkin bir şekilde yönlendirir.
3) Hedef kitleyi ve etkileyen faktörleri kavrar ve uygulamalarını bu çerçevede planlar.
4) Reklam kampanyası süreçlerine hakim olur ve yönetir.
5) Reklamcılıkta gelişen yeni eğilimleri bilir ve irdeler.
6) Reklamcılıkla ilgili kurum ve kuruluşları bilir ve işleyişini kavrar.
7) Reklam ve reklamcılıkta etik modelleri tartışır ve uygulama alanında kullanır.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)