DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tüketici ve tüketici davranışı kavramları, özellikleri ve alanın önemi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Tüketicilerin bilgilenme ve öğrenme sürecinde duyum ve algılama. Algılamada maruz kalma, dikkat ve değerlendirme süreçleri. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Birey olarak tüketici motivasyonu ve motivasyon teorileri, kişilik ve tüketici davranışları, kişilik ve benlik, değerler ve yaşam biçimi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Psikolojik etkiler: Bilişsel öğrenme ve hafıza. Davranışsal öğrenmede klasik koşullanma ve operan koşullanma. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Sosyal öğrenme ve uyma teknikleri, soso-kültürel etkilenme teknikleri, sosyal ve kültürel çevrede tüketiciler, referans grupları ve sosyal sınıflar, grup dinamiği ve dayanışma grubu. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Tutumlar ve tutumların değiştirilmesi, biçimlendirme, iletişim ve tüketici davranışları ilişkisi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 İnançlar ve tutumların ölçümlenmesinde Fishbein Modeli, ikna ve ikna kuramları. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav İşlenmiş Konular Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Kültür ve alt kültür, bunlar çerçevesinde tüketici davranışları. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Kişisel etkiler ve yeniliklerin yayılması, yeni iletişim teknolojilerinin tüketici davranışları üzerine etkileri. Kaynak Okuma
11 Tüketicinin satın alma süreci. Tüketicinin Satın alma ve sonrası davranışları. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Tüketici davranışının pazarlamadaki önemi ve pazarlama stratejisi ile ilişkisi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Pazar bölümleme ve yaklaşımları, Pazar konumlandırması. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Tüketici davranışları ve örnek olay çözümlemesi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Tüketicinin ve tüketimin geleceği ve ortaya çıkabilecek sorunlar ve eleştiriler. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İşlenmiş Konular Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar