DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tüketici Davranışı AS   325 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gülnur KAPLAN ESEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiGÜLNUR KAPLAN ESEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tüketici davranışı teorisi ve uygulamaları ile ilgili güncel bilgileri öğretmeyi içeren derste; tüketici davranışlarının açıklanması ve bu davranışlara bağlı olarak tüketicilerin tutum, algı, öğrenme, motivasyon kuramları, satın alma sürecini belirleyen konular irdelenip pazarlama stratejisi ve konumlandırması, tüketici davranışları araştırma yöntemleri aktarılarak bunların nasıl kullanılacağına ilişkin becerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Tüketici ve tüketici davranışı kavramları, tüketicilerin öğrenme süreçleri, duyum ve algılama, motivasyon teorileri, kişilik ve tüketici davranışları, bilişsel öğrenme ve hafıza, davranışsal öğrenme, sosyal öğrenme, sosyo-kültürel etkilenme teknikleri, tutumlar ve tutumların biçimlendirilmesi, tutumların ölçümlenmesi, ikna ve ikna kuramları, kültür ve alt kültür çerçevesinde tüketici, yeni iletişim teknolojilerinin etkileri, tüketicinin satın alma süreci, pazarlama ve pazarlama stratejileri, pazarlama yaklaşımları ve konumlandırması, tüketicinin geleceği ve yaşanabilecek sorunlar gibi konular ele alınıp aktarılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tüketici ve tüketici davranışlarına ait kavramları yorumlar.
2) Tüketici davranışlarını etkileyen faktörleri tanımlar ve tartışır.
3) Pazarlama problemlerini tüketici bakış açısından yaklaşır ve irdeler.
4) Tüketici davranışlarını pazarlama alanı ile ilişkilendirir.
5) Tüketici davranışlarına yönelik pazarlama stratejileri geliştirir ve uygular.
6) Tüketicinin satın alma sürecini ve buna yönelik psikolojik faktörleri göz önüne alarak uygulama alanına aktarır.
7) Tüketici davranışlarına yönelik bilgilerini kullanarak, gündemi takip eder ve gündemdeki uygulamaları tahlil eder.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)