DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyal Psikolojide kuram ve yöntemler Dersin Tanıtımı Anlatım
Tartışma
2 Sosyal Algı:İzlenim Oluşturma Okuma Anlatım
Tartışma
3 Sosyal Biliş:Toplumsal Dünyamızı Anlama Okuma Anlatım
Tartışma
4 Toplumsal Etki: Normlara Uyma Okuma Anlatım
Tartışma
5 Kişilerarası Sevgi ve Çekicilik Toplumsal Gereksinimler Okuma Anlatım
Tartışma
6 Kişisel ilişkiler Okuma Anlatım
Tartışma
7 Gruplarda Davranış Okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Benlik: Benliği Anlama Okuma Anlatım
Tartışma
10 Gruplarda Davranış : Başkalarının Varlığında Davranış Okuma Anlatım
Tartışma
11 Önyargı Okuma Anlatım
Tartışma
12 Toplumsal Bir Kategori Olarak Cinsiyet Okuma Anlatım
Tartışma
13 Özgeci ve Olumlu Toplumsal Davranış Okuma Anlatım
Tartışma
14 Saldırganlık ve Saldırganlığın Kökenleri Okuma Anlatım
Tartışma
15 Sosyal Psikoloji ve Yasa Okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar