DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Psikoloji AS   333 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özlem AYDOĞMUŞ ÖRDEM
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEGEMEN HANIMOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste grubun insan davranışı üzerindeki etkisi, ikna, uyma, itaat, kişilerarası ilişkiler, sosyal algı, sosyal biliş, tutum, tutum değişimi, sosyal psikolojinin uygulama alanları gibi konular üzerinde durulacaktır.
Dersin İçeriği
Sosyal psikoloji alanını tarihçesi ve araştırma yöntemlerini açısından incelemek, yaklaşımlarını ve konularını tanıtmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyal psikoloji alanında yapılan çalışmaları araştırma yöntemleri açısından değerlendirir.
2) Sosyal algı, sosyal biliş, tutum, benlik gibi kavramları tanımlar.
3) Sosyal psikoloji kavramlarını birey ilişkileri açısından açıklar.
4) Kültürün, sosyal psikolojideki yerini ve birey yaşamındaki rolünü açıklar.
5) Sosyal psikoloji alanına ait çeşitli kuramları kullanarak günlük davranışları yorumlar.
6) Yeni iletişim teknolojilerinin sosyal psikolojik etkilerini değerlendirir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)