DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Belgesel AS   338 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Soner SEVGİLİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖzge Nilay ERBALABAN GÜRBÜZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Belgesel sinema alanındaki farklı yaklaşımları tarihsel arka planı içinde ele almak ve bu yaklaşımların sosyal bilimler alanındaki kavramlarla ilişkilerini tartışmaktır.
Dersin İçeriği
Belgesel filmin başlangıçları, propaganda amaçlı belgeseller, belgesel tarih ilişkisi, etnografik belgesel gibi konular işlenecektir. Kuramsal tartışmaların yanı sıra, bu tartışmalara ilişkin uygulamalar da yapılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Belgesel sinema tarihi içindeki farklı dönemleri ve yaklaşımları tanır.
2) Belgesel sinema ile ilgili temel kuramsal tartışmaları açıklar, bu tartışmaları kurmaca sinema alanı ile karşılaştırır.
3) Belgesel ile farklı sosyal bilim alanları arasında kavramsal bağlantılar kurar.
4) Belgesel projeleri geliştirir, belgesel film yapımının aşamalarını uygular.
5) Etnografik yöntemin belgesel sinemadaki uygulamalarını değerlendirir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Yok
2 Belgeselin başlangıçları İzleme/Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Dziga Vertov ve sine-göz İzleme/Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kısa belgesel örnekleri İzleme/Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Deneme film İzleme/Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Projeler - tartışma Proje Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Projeler - tartışma Proje Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav İzleme/Okuma Yazılı Sınav
9 Etnografik belgesel İzleme/Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Toplumsal tipler İzleme/Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Belgesel filmde röportaj teknikleri İzleme/Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Belgesel filmde röportaj teknikleri İzleme/Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Projeler - Tartışma Proje Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Projeler - Tartışma Proje Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Genel Değerlendirme Proje Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İzleme/Okuma Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar