DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse genel bakış, ders planının sunulması CÜBİS sisteminden basılı müfredatın incelenmesi Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Sunum için alan, konu ve odak belirleme okuma/ tartışma için hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Örnek sunular üzerinde çalışma grup çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Hedef kitlenin belirlenmesi , özelliklerinin tanımlanması okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Konunun araştırılması kütüphane çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 konuya ilişkin fikrlerin tartışılması okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 ilgi grupları ve tartışma gruplarının oluşturulması web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav ders kaynaklarını okuma Yazılı Sınav
9 Konuşmanın etik ilkeleri okuma /hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Bilgilendirici ve ikna edici konuşmanın karşılaştırılması analyzing samples Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Konuşmanın çatısının hazırlanması örnek analizi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Gövdenin, baş ve sonun planlanması yazma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Görsel ve diğer medyanın kullanılması web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 sunumlar hazırlık Anlatım
Bireysel Çalışma
15 sunumlar hazırlık Anlatım
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar