DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İngilizce Sunum Becerileri AS   354 6 1 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Figen YILMAZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFİGEN YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
öğrencilerin Avrupa birliği Yabancı dil B2 düzeyindeki İngilizce metinleri okuyup anlayabilir ve yorumlayabilir hale getirmek bunun yanısıra düşünme ve yazma becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak
Dersin İçeriği
Bu derste öğrenciler, etkili iletişim için beceriler kazanır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Konu belirleme, daraltma ve odaklanma süreçlerini kavrar
2) Hedef kitlesinin özelliklerini tanımlar
3) Ele alınacak konuya ilişkin araştrma yapmanın yollarını öğrenir
4) Konuşma hazırlama ve sunmanın temel aşamalarını tanımlar
5) Görsel ve işitsel araçları kullanarak konuşma hazırlayıp sunar
6) Verilen bir konuda 1-2 dakika süre boyunca konuşabilir
7) Vucut dili, göz teması, ses tonu, zaman sınırlaması gibi etkili sunum becerilerini sergileyebilir
8) İkna edici, bilgilendirici ve kişisel sunumları hazırlar ve sunar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)