DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çağdaş Siyasal Düşüncelere Giriş Sunuş Anlatım
Soru-Cevap
2 İdeoloji kavramı Okuma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Liberalizm: Liberal Düşüncenin Kökenleri Okuma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Klasik Liberalizmden Yeni Liberalizme Okuma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Siyasal Liberalism: John Rawls'ın Siyasal Adalet Kuramı Okuma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Muhafazakarlık: Klasik muhafazarlıktan yeni muhafazakarlığa Okuma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Milliyetçilik Okuma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Dosyadaki tüm notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Irkçılık Okuma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Marksizm ve Anarşizm Okuma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Çağdaş Marxist Düşünceler: Gramschi ve Hegemonya, Althusser ve Devletin İdeolojik Aygıtları Okuma, Araştırma ve Tartışma
12 Çağdaş Marxist Düşünceler: Eleştirel Teori Okuma, Araştırma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Çağdaş Marxist Düşünceler: Foucault, Bourdieu and Habermas Okuma, Araştırma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Yeni toplumsal hareketler ve Feminizm ve çevrecilik Okuma, Araştırma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Postmodernism ve Genel değerlendirme Dosyadaki tüm notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dosyadaki tüm notlar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar