DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çağdaş Siyasal Düşünceler AS   358 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. İlker ÖZDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çağdaş siyasal düşünceler konusunda geniş bilgi verilmesi ve bu alanda günümüze dek gelen gelişmeleri ile iletişim çalışmaları arasında bağ kurulması. Günümüzdeki politik akımlar ve gelişmeler konusunda edinilen bilgi ile toplumsal, politik ve iletişimsel sorunlara çözüm getirecek bir temel sağlanması.
Dersin İçeriği
19. yüzyıldan günümüze kadar olan süreç içindeki çağdaş siyasal düşünceler işlenecektir. Liberalizm, muhafazakarlık, milliyetçilik, sosyalist düşünceler, sosyal demokrasi konusundaki ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır. Bunlara ilaveten yeni toplumsal hareketler (feminizm, çevrecilik, vb.) ile yeni muhafazakarlık, yeni liberalizm ve postmodernist düşünceler ayrıntılı bir biçimde ele alınarak tartışılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çağdaş siyasal kavramları ve siyasal kurumları tanımlar.
2) Çağdaş politik düşünceler ile iletişim düşüncesi arasında bağ kurar.
3) Politik alanla ilgili çalışmaları izleyerek bilgilerini günceller.
4) Siyaset ve iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
5) Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir.
6) İletişim kavramına disiplinler arası bir perspektifle yaklaşırken iletişim Bilimleri ile çağdaş siyasal düşünceler alanından gelen bilgileri sentezler. .
7) Toplum, iletişim ve siyaset alanında yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır.
8) Yerel, ulusal ve uluslararası politik olayları izler ve eleştirel bir bakışla yorumlar.
9) Sosyal ve politik etkinliklere aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
10) Çağdaş siyasal düşünceler konusunda edindiği bilgi eşliğinde yurttaşlık bilincini geliştirerek insan ve yurttaş haklarına duyarlı bir yurttaş bilinci edinir.
11)
12)
13)
14)
15)