DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kitle İletişim Kuramları I ILT   221 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÇİĞDEM YASEMİN ÜNLÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Medya ve toplum ilişkilerinin irdelendiği bu derste; kitle iletişimindeki ana akım yaklaşımların tarihsel ve sistemli bir şekilde açıklanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Kitle iletişim tanımları, medya sistemleri ve kurumları, teknolojinin toplumsal kullanımı, güçlü ve sınırlı etki kuramları gibi temel kuram ve kavramlar tarihsel gelişim içinde incelenecek, kitle iletişim çalışmalarındaki ana akım yaklaşımlar öğrencilere tanıtılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toplumsal İletişimin araçsal ve amaçsal alanlarıyla ilgili temel kuramları tanır.
2) Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklar.
3) İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimlerinin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antropolojivb. gibialanlardan gelen bilgileri sentezler.
4) Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
5) İletişimin toplumdaki önemi ve işleyiş süreci ile ilgili temel kavramları bilerek karşılaştırmalı olarak yorumlar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)