DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Atölye Çalışmaları 2 ILT   414 8 3 4 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Fırat BERKSUN
Dersi Verenler
Doç. Dr.İLKER ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SEYFİ ÖZGÜZEL1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiÇİĞDEM YASEMİN ÜNLÜ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.FIRAT BERKSUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Atölye Çalışmaları, 4. sınıf öğrencilerinin ilgi alanlarına göre düzenlenecek uygulama çalışmaları yaptırılarak teorik bilgiyi hayata geçirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Atölye konuları bu döneme kadar işlenmiş konular içerisinden seçilir: İletişim Bilimleriyle bağlantılı olmak koşuluyla; sanat, felsefe, edebiyat, politika, çevre, sinema, fotoğrafçılık, halkla ilişkiler, medya, gazetecilik, vb.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletişim Bilimleriyle bağlantılı olacak; sanat, felsefe, edebiyat, politika, çevre, sinema, fotoğrafçılık, halkla ilişkiler, medya, gazetecilik, vb. alanlarda uygulama yapar.
2) Proje tasarlama, üretme ve sunma becerileri kazanır.
3) Yaratıcılık ve toplumsal duyarlılık becerileri kazanır.
4) Uygulama bilgisini kuram ile sentezler.
5) Bir projenin bütün aşamalarında inisiyatif alarak bağımsız çalışma becerisi geliştirir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
X
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Anlatım
2 literatür taraması ödev/proje Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
3 literatür taraması ödev/proje Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
4 literatür taraması ödev/proje Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
5 Projenin hazırlanması, geri bildirim alınması ödev/proje Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
6 Projenin hazırlanması, geri bildirim alınması ödev/proje Alıştırma ve Uygulama
7 Projenin hazırlanması, geri bildirim alınması ödev/proje Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav ödev/proje Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
9 Projenin hazırlanması, geri bildirim alınması ödev/proje Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
10 1. Taslak Teslim ödev/proje
11 Son düzeltme, geri bildirim alınması ödev/proje Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
12 Son düzeltme, geri bildirim alınması ödev/proje
13 Genel değerlendirme ödev/proje Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
14 Sunumlar ödev/proje Sözlü Sınav
15 Sunumlar ödev/proje Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ödev/proje Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar