DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sağlık İletişimine Giriş. Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Medya ve Sağlık İletişimi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
3 Halkla İlişkiler ve Sağlık İletişimi. Örnek Olayların İrdelenip İncelenmesi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
4 Reklam ve Sağlık İletişimi. Örnek Olayların İrdelenip İncelenmesi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
5 Sosyal Pazarlama ve Sağlık İletişimi. Örnek Olayların İrdelenip İncelenmesi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
6 Yeni İletişim Teknolojileri ve Sağlık İletişimi. Örnek Olayların İrdelenip İncelenmesi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
7 Kriz İletişimi ve Sağlık İletişimi. Örnek Olayların İrdelenip İncelenmesi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
8 Ara Sınav İşlenmiş Konular Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Kişilerarası İletişim ve Sağlık İletişimi. Örnek Olayların İrdelenip İncelenmesi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
10 Sağlık İletişimi Uygulamalarına Yönelik Materyallerin Hazırlanması. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
11 Proje Sunumu. Proje Ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
12 Proje Sunumu. Proje Ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
13 Proje Sunumu. Proje Ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
14 Proje Sunumu. Proje Ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
15 Sağlık İletişimi Uygulamaları Üzerine Genel Değerlendirme. Projelerin Genel Değerlendirmesi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İşlenmiş Konular Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar