DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sağlık İletişimi Uygulamaları AS   426 8 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gülnur KAPLAN ESEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiGÜLNUR KAPLAN ESEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sağlık iletişiminin uygulama alanları ve biçimlerini öğretmeyi içeren derste; kişilerarası ve kitlesel iletişim faaliyetlerinin sağlık bilgisi üzerindeki etkinliğinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi incelenip sağlık iletişiminde kullanılan araç ve yöntemlerin planlanmasının, hazırlanmasının ve uygulanmasının öğrenciye aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Medya ve Sağlık İletişimi, Halkla İlişkiler ve Sağlık İletişimi, Reklam ve Sağlık İletişimi, Sosyal Pazarlama ve Sağlık İletişimi, Yeni İletişim Teknolojileri ve Sağlık İletişimi, Kriz İletişimi ve Sağlık İletişimi, Kişilerarası İletişim ve Sağlık İletişimi, Uygulamalara Yönelik Materyallerin Hazırlanması ele alınıp aktarılarak; uygulamalı olarak proje hazırlanması gerçekleştirilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sağlık iletişimini irdeler ve yorumlar.
2) Sağlık iletişiminde kullanılan araç ve yöntemleri belirler ve yönetir.
3) Sağlık iletişiminde uygulanan kampanya sürecini kavrar, tasarlar ve uygular.
4) Sağlık iletişimi alanındaki faaliyetlerde medyayı etkin bir şekilde kullanır ve yönlendirir.
5) Sağlık iletişiminde kişilerarası iletişim becerilerini geliştirir ve uygular.
6) Sağlık iletişimine yönelik iletişim projeleri hazırlar ve faaliyet alanında yönetir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)