DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Fotoğraf Uygulamaları AS   425 7 1 1 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. İlker ÖZDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin teknik fotoğraf bilgilerini kullanarak ileri düzeyde fotoğraf çekimi yapabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders pozlama, alan derinliği, ışık, kompozisyon uygulamaları gibi konularda ileri fotoğraf çekim bilgisi ve uygulamalarını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel fotoğraf bilgileri edinir.
2) Tematik fotoğraf çekimi yapabilme becerisi sergiler.
3) Alanda çekim yapma becerisi kazanır.
4) Belge oluşturma uygulamaları yapabilir.
5) Veri seçimi yapabilir
6) Görsel kültür anlayışını ve farklı yaklaşımları tanır.
7) Fotoğrafla kültürel çalışma yapabilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fotoğrafın Değeri - Anlatım
2 Fotoğrafçılıkta Teknik Temel Bilgiler Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Pozlama Uygulamaları Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Kadraj Teknikleri Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Alan Derinliği Uygulamaları Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Flaş Teknikleri Okuma
7 Odak Uzaklığı Uygulamaları Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ders kaynaklarını okuma Proje / Tasarım
9 Tripodlu Çekimler Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Makine Hareketi ile Çekim Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Pan Tekniği Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Uygulama Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Uygulama Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Uygulama Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Çalışmaların Değerlendirilmesi Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma, uyguluma Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar