DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sözlü ve Yazılı İletişim Becerileri 2 ILT   126 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Seyfi ÖZGÜZEL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ENGİN ÇELEBİ1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.SEYFİ ÖZGÜZEL1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İLT 105 SÖZLÜ VE YAZILI İLETİŞİM BECERİLERİ I dersinin devamı niteliğinde olan bu derste, öğrencilere konuşucu/yazar, amaç ve hedef kitle gibi gibi bağlamsal ögelerin özellikleri dikkate alınarak , sözlü ve yazılı iletilerini etkili biçimde oluşturabilme ve kurumsal ve gündelik iletişimin gerektirdiği becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, küçük grup tartışmaları yürütme, bunları rapor edebilme, Savunucu, Tartışmacı, Yaratıcı, vb. yazım tekniklerini kullanabilme becerileri ve analiz ve değerlendirme yapabilme gibi daha üst düzey bilişsel stratejiler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Yazılı ve sözlü aktarım becerilerinin iç içe ele alınacağı bu dersler, sırasıyla, okuma-tartışma-yazma biçiminde yürütülecek olup, düşünürlerin kısa yazıları üzerinde yapılacak grup içi tartışmalar, sonucunda ortaya çıkan düşüncelerin raporlanması istenecektir. Öğrencilerin mesleki becerilerini desteklemek üzere savunma, eleştirme,rapor etme gibi yazma teknikleri ve süreç odaklı bir gelişim /değerlendirme aracı olan potfolyo sistemi kullanılacaktır. Ayrıca, dilekçe, İş başvuruları, şikayet mektupları ve Cv yazma gibi günlük ve kurumsal iletişimlerinin biçimlerine yer verilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletişim Bilimleri alanına ilişkin temel kavramları tanımlar.
2) İletişim ile ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3) İletişim süreçlerinin ve araçlarının tarihsel gelişimini öğrenir.
4) Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
5) İletişim sürecini ve süreçte yer alan öğelerin özelliklerini ifade eder.
6) Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanır.
7) Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
8) Tanık oldukları iletişim süreçlerini analiz edebilir.
9) Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
10) Etkili bir konuşma için gerekli olan öğeleri etkin bir biçimde uygular.
11) Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahip olur.
12) Alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurar.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Döneme giriş -Dinlerken Not Alma /notlardan metin oluşturma Dinleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Yaratıcı YAZMA yeniden Yazma tekniği 5 : Özet yazma Ödev:Yaratıcı Projeler için ön araştırma :özet yazma Anlatım
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
3 Yazma tekniği 6: İkna edici Anlatım Ödev: Humanizma : Okuma parçaları: (V.Günyol, S.K Yetkin,Bernal vd.) Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
4 Writing Technique 6: Persuasive essay writing Ödev: kompozisyon yazma Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
5 Tartışmacı Anlatım (Plan B) -Tartışmacı Anlatım (Plan C) Ödev: Sanat, sf.58-72 Ödev: kompozisyon yazma Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
6 Mantık Yanılsamaları Ödev:Gazetelerden köşe yazıları seçme Soru-Cevap
Tartışma
7 Yazma tekniği 8: Öyküleme /Yaratıcı yazma II Ödev:Okuma parçaları: Öykü (Arpad, Tunalıgil,Uyar, Emir, Tezel) Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Tüm ders notlarını ve kitaplarını okuma Yazılı Sınav
9 Yazma tekniği 9:: Gözlem ve Raporlama Ödev: Video örnekleri Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Yazma tekniği 10: İş/Resmi yazılar Özgeçmiş,Cv Ödev: Örnek yazı Anlatım
Rol Oynama
Grup Çalışması
11 Resmi Yazılar (devam) Dilekçeler /şikayet/baş sağlığı/vb. mekupları Ödev: Yaşamdan Gerçek sorun örnekleri Anlatım
Rol Oynama
Beyin Fırtınası
12 Yazma tekniği 11: Analiz ve Değerlendirme Okuma parçaları:Bilim (Renan, Descartes,Güngören, Gökalp,Selçuk,Savcı,Duru) Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
13 genel tekrar - Port folyo (Bireysel çalışma dosyalarının değerlendirilme çalışması Bireysel çalışma Dosyalarının tamamlanması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
14 genel tekrar - Port folyo (Bireysel çalışma dosyalarının değerlendirilme çalışması Dosyaların tamamlanması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Port folyo (Bireysel çalışma dosyalarının değerlendirilme çalışması (devam) Dosyaların tamamlanması Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders notlarını ve kitaplarını okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar