DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I ILT   225 3 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. İlker ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Prof.Dr.ADNAN GÜMÜŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste İletişim fakültesi öğrencilerinin alanlarında geliştirmeye çalıştıkları uzmanlık bilgisi ve becerisi için gerekli olabilecek, nicel, nitel araştırma yöntem tekniklerini kullanmayı ve araştırmalardan elde edilen bulguları rapor etmeyi öğretmek amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırmalarda kuramsal temeller, Nitel ve nicel Araştırmaların planlanması, Örnekleme kuramları, veri toplama Ölçme ve değerlendirme , rapor yazma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletişimin çeşitli uzmanlık alanlarında nesnel bir düşünce ve tutum kazanır
2) Gerek duyduğunda bilginin asıl kaynağına ulaşabilme ve doğru bilgi elde edebilme becerisi kazanır
3) Elde ettiği bilgilerin doğruluğunu sınayabilme ve değerlendirme deneyimi edinir
4) Nesnel bilgiye ulaşmada metinleri doğru analiz yapabilme becerisi elde eder
5) Bilim felsefesi ve sosyal bilimlerde araştırmanın önemini ve tarihçesini bilir
6) Kuram-metodoloji, hipotezler varsayımları açıklar
7) Araştırmada tasarımı ve araştırma çeşitlerini uygular
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders Tanıtımı Anlatım
Soru-Cevap
2 Bilim felsefesi ve sosyal bilimler araştırmanın önemi tarihçesi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 Kuram-metodoloji, hipotezler varsayımlar Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Araştırma tasarımı ve araştırma çeşitleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
5 Nicel Araştırmalar ve Nitel Araştırmaların iletişim alanında önemi ve farklılıkları Okuma Alıştırma ve Uygulama
6 Nicel ve nitel örnekleme yöntemleri Okuma Alıştırma ve Uygulama
7 Nicel Araştırmalardan araştırma örnekleri ve değerlendirilmesi Okuma Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Okuma Yazılı Sınav
9 Nitel araştırmalarda veri toplama teknikleri ve örneklemler Okuma Anlatım
Soru-Cevap
10 Araştırma raporunun yazılması Okuma
11 Nitel araştırma desenleri: fenomenolojik etnografik, gömülü(grounded theory), örnek olay incemeleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
12 Nitel araştırmalarda değerlendirme ve yorumlama teknikleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
13 İçerik analizi ve örnekleri Okuma
14 Nicel ve nitel araştırmaların birlikte yer aldığı büyük araştırma projeleri ve etkinlikleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
15 Araştırma projelerinin hazırlanması Okuma Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma Anlatım
Soru-Cevap

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar