DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocuk Hakları ve Medya AS   423 7 1 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özlem AYDOĞMUŞ ÖRDEM
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM AYDOĞMUŞ ÖRDEM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bir birey olarakçocuğun kuramsal tanımlanmasında bilgi edinilmesini sağlamak, evrensel çocuk hakları konusunda medyanın önemi ve etkisini kavramak dersin amacını ortaya koymaktadır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği, Çocuğun tanımı ve çocukla İlgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeleri, Çocuk hakları sözleşmesinin içeriği; temel esasları ve ilkeleri, Çocuk istismarı ve ihmali, Çocuk ihmal ve istismarına yönelik koruyucu önlemler, Çocuk işçiliği ve suça sürüklenen çocukların medyadaki yansımalarını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çocuk hakları konusunda kuramları, kavramları tanıyabilir ve açıklayabilir.
2) Çocuk hakları konusunda eleştirel bir bakış kazanabilir.
3) Çocukları koruma politikalarını değerlendirir ve işbirliği yapar.
4) Medyada çocuklarla ilgili haberleri eleştirel bir bakış açısıyla kuramlara dayanarak değerlendirebilir.
5) Çocuk hakları ile ilgili ulusal ve uluslararası projeleri ve uygulamaları yakından tanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
X
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çocuğun tanımı ve çocukla ilgili yasal düzenlemeler Dersin Tanıtımı Anlatım
Soru-Cevap
2 Çocuk hakları sözleşmesinin içeriği; temel esasları ve ilkeleri 1 Kitap bölümleri, makale okuma, medya analizi Anlatım
Tartışma
3 Çocuk hakları sözleşmesinin içeriği; temel esasları ve ilkeleri 2 Sunum Anlatım
Tartışma
4 Kuramsal açıdan insan hakları ve çocuk hakları Sunum Anlatım
Tartışma
5 Çocuk istismarı ve ihmali Sunum Anlatım
Tartışma
6 Suça itilmiş çocuklar ve medya Sunum Anlatım
Tartışma
7 Medya ve çocuk hakları 1 Sunum Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Medya ve çocuk hakları 2 Kitap bölümleri, makale okuma, medya analizi Anlatım
Tartışma
10 Çocukları koruma politikaları Sunum Anlatım
Tartışma
11 Çocuk işçiliği ve medyada yansıması Sunum Anlatım
Tartışma
12 Çocuk Hakları konusundaki Uygulamaların İncelenmesi Sunum Anlatım
Tartışma
13 Çocuk Hakları Üzerine Atölye Çalışmaları 1 Sunum Anlatım
Tartışma
14 Çocuk Hakları Üzerine Atölye Çalışmaları 2 Sunum Anlatım
Tartışma
15 Çocuk Hakları ve Medya Üzerine Genel Değerlendirme Sunum Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar