DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gazetecilik Uygulamaları AS   344 6 1 1 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÇİĞDEM YASEMİN ÜNLÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı gazetecilik türlerini öğreterek, öğrenciyi sektöre hazır hale getirmektir. Kendini bilim, ekonomi, spor gibi özel bir alanda yetiştirmek isteyen öğrenciler, söz konusu alanlarda gerekli kazanımları elde ederek donanımlı birer birey olarak yetişmektedir. Böylece öğrenciler, rekabetçi bir alanda bilgi düzeyi yüksek birer gazeteci adayı olmaktadır.
Dersin İçeriği
Ders, gazeteciliğin temel ve alt alanlarına odaklanmaktadır. Bunun yanı sıra gazeteciliğin gelişimi göz önünde bulundurularak, yurttaş gazetecilik, fikir gazeteciliği gibi gazetecilik türleri anlatılmaktadır. Spor, ekonomi, magazin gibi gazetecilik dalları da anlatılarak, öğrenciye mesleki bilgi kazandırılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gazeteciliğin temel ve alt alanlarına dair bilgi sahibi olur.
2) Gazeteciliğin tarihsel gelişimini öğrenerek, günümüzde yaşanan olayları daha doğru analiz edebilir.
3) Gazetecilik türlerini öğrenerek, bu türler içerisinde kendi yeteneklerine en uygun olanı bulma olanağına kavuşur.
4) Araştırmacı gazetecilik kavramını öğrenerek, özel haber yapmanın önemini kavrar ve diğer meslektaşlarından biradım önde olmanın yolunu keşfeder.
5) Basına yönelik eleştirel yaklaşımlar sergileyerek, mesleğinin sektördeki eksiklerini keşfeder ve bu eksikleri nasıl giderebileceğine yönelik yaklaşımlar geliştirir.
6) Yurttaş gazeteciliği kavramını öğrenerek, demokratik yaşam içerisinde basının nasıl bir role sahip olduğunu analiz eder.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında genel bilgiler Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Muhabirlik ve haber kavramı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Gazeteciliğin alt dalları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Köşe yazarlığı ve fikir gazeteciliği Okuma, yazma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Gündem-politika muhabirliği ve araştırmacı gazetecilik Okuma, yazma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Ekonomi muhabirliği Okuma, yazma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Ajans gazeteciliği Okuma, yazma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Okuma, yazma Yazılı Sınav
Ödev
9 Spor gazeteciliği Okuma, yazma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Kültür-sanat gazeteciliği Okuma, yazma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Çevre gazeteciliği Okuma, yazma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Yurttaş Gazeteciliği Okuma, yazma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Bilim gazeteciliği Okuma, yazma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Basın ve toplum Okuma, yazma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel değerlendirme Okuma, yazma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma, yazma Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar