DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve Dersin Tanıtımı Okuma - Bourse, M. ve Yücel, H. (2012). İletişim Bilimlerinin Serüveni. İstanbul: Ayrıntı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 İletişimin Kavram ve Tanımı Okuma - Bourse, M. ve Yücel, H. (2012). İletişim Bilimlerinin Serüveni. İstanbul: Ayrıntı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 İletişimin Öğeleri ve Süreçleri Okuma - Demiray, U. (1994). İletişim Ötesi İletişim (Meta-Communication). Eskişehir: Turkuaz Yayıncılık. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 İletişimin İşleyişi ve İletişim Modelleri Okuma - Erdoğan, İ. (2011). İletişimi Anlamak. Ankara: Pozitif Matbaacılık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 İletişim Türleri: Sözlü İletişim Okuma - Erdoğan, İ. ve Alemdar, K. (1990). İletişim ve Toplum: Kitle İletişim Kuramları, Tutucu ve Değişimci Yaklaşımlar. Ankara: Bilgi Yayınevi. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 İletişim Türleri: Sözsüz İletişim Okuma - Erdoğan, İ. ve Alemdar, K. (2005). Öteki Kuram: Kitle İletişim Kuram ve Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi. Ankara: ERK. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 İletişim Türleri: Yazılı İletişim, İletişim Engelleri Okuma - Fıske, J. (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş. Süleyman İrvan (Çev). Ankara: Ark. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Okuma - Gökçe, O. (2006). İletişim Bilimi - İnsan ilişkilerinin anatomisi. Ankara: Siyasal kitabevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Arasınav Okuma - Güngör, N. (2013). İletişime Giriş. Ankara: Siyasal Kitabevi Yazılı Sınav
10 İletişim Boyutları: Kişinin Kendisiyle İletişimi, Kişilerarası İletişim Okuma - Güngör, N. (2011). İletişim - Kuramlar ve yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 İletişim Boyutları: Grup İletişimi, Örgütsel İletişim Okuma - Kaya, A. (Edt). (2014). Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim. Ankara: Pegem Akademi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 İletişim Boyutları: Kitle İletişimi Okuma - Luft, J ve Ingham, H. (1955). The Johari Window: a graphic model for interpersonal relations. University of California Western Training Lab. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kamusal İletişim ve Kamusal Alan Okuma - Maigret, E. (2014). Medya ve İletişim Sosyolojisi. Halime Yücel (Çev.). İstanbul: İletişim Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 İletişimde İkna Okuma - Oskay, Ü. (2014). İletişimin ABC si. İstanbul: İnkılap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Yeni İletişim Teknolojileri ve Yeni Medya Okuma - Tutar, H. ve Yılmaz, M. K. (2013). İletişim - Genel ve Örgütsel Boyutuyla. Ankara: Seçkin Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma - Tuna, Y. ve Birsen, Ö. ve Erzurum, F... (2012). İletişim. İzlem Vural (edit.). Ankara: Pegem Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar