DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişime Giriş RTS   115 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Nüket ELPEZE ERGEÇ
Dersi Verenler
Prof. Dr.NÜKET ELPEZE ERGEÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, iletişim alanındaki genel kavramlar, iletişim türleri ve becerileri konularında öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği
Ders kapsamında iletişim; iletişim türleri, becerileri boyutlarıyla ele alınmaktadır. Ders içeriği olarak ise, iletişim tanımından başlanarak, iletişim öğeleri, türleri ve ağırlıklı olarak beceriler üzerinde durulmakta, bu çerçevede kişisel/içsel, kişilerarası, kurumsal ve kitle iletişimi ile sözel, yazılı ve sözsüz iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanma yolları vb. iletişim alt dallarına ilişkin konular ele alınmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletişim alanına ilişkin tanımları öğrenerek, temel ve modelleri tanımlar, söz konusu tanımları ve kavramları birbirleriyle ilişkilendirir, eğitim ve iş hayatı boyunca başvuracağı temel iletişim konularını öğrenir.
2) İletişim türlerini (içsel/kişisel, kişilerarası, kurumsal ve kitle) ve becerilerini (sözel, yazılı, sözsüz) öğrenerek, iletişim disiplini ile ilişkili disiplinler arasındaki bağları gözlemler.
3) İletişim sorunlarını tanımlar, analiz eder, çözümler, stratejik düşünme becerisini geliştirir ve fikirlerini bu çerçevede ifade edebilir.
4) İletişim alanına ilişkin öğrendiklerini iş ve sosyal ortamlarda etkin bir biçimde, etik ilkeler çerçevesinde ve gündemi takip ederek kullanıp yönetebilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)