DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Medya Kültür Kimlik AIS   201 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Muzaffer SÜMBÜL
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUZAFFER SÜMBÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Medya pratiklerinin yapısal ve kültürel bağlamlarının incelenmesi, Muhtelif medya alanlarında haber ve eğlence içeriğinin incelenmesi
Dersin İçeriği
Medya, kültür ve kimlik kavramları arasında bağ kurarak bu kavramların karşılığını medya ve sinemada aramak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Medya ve kültür ilgili temel kavram tanımlar
2) Güncel medya alanının eleştirel kavrayışını geliştirir
3) Medya kullanımının gündelik hayat üzerindeki etkisini yorumlar
4) Kültür örüntülerini medya ortamında uygulama becerileri edinir
5) Yerel kültür etkinliklerinin kimlik ile bağını kurar
6) Yeni medya pratiklerinin yorumlar
7) Medya, kültür ve kimlik kavramlarının ilişkisini kurar
8) Küreselleşmenin kültür, kimlik ve medya ile bağını kurar
9) Dijital medya kültürü ve kimlik değişimini anlar
10)
11)
12)
13)
14)
15)