DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Televizyonda ve Sinemada Yapım Yönetimi 1 RTS   217 3 3 3 7

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Süleyman Kıvanç TÜRKGELDİ
Dersi Verenler
Süleyman Kıvanç TÜRKGELDİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencileri görsel-işitsel medya yapım sürecinin basamaklarıyla tanıştırarak hareketli görüntü ile ses kaydetmelerini ve dijital kurgunun ilkelerine giriş yapmalarını amaçlar.
Dersin İçeriği
Bu ders, görsel-işitsel medya yapım sürecinin temel basamaklarını, güncel cihaz ve yöntemler kullanılarak teorik ve uygulamalı olarak işlenmesini kapsar. Proje çalışmaları ve öğrencilerin derste aldıkları teorik ve pratik bilgilerin stüdyo ve yazılımlar kullanılarak görsel ürünlere dönüştürülmesi, dersin somut çıktılarını oluşturur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
2) Görsel-işitsel kayıt cihazları ve yöntemlerine ilişkin temel bilgilere hakim olacaktır;
3) Edindiği bilgileri, çağın güncel teknolojilerini kullanan cihazlarla uygulamaya geçirebilecektir;
4) Temel çekim açıları, çerçeveleme, çekim formatları gibi sektöre ait kavramlarla iletişim kurma becerisi kazanacaktır;
5) Sektörel ekipmanları doğru, güvenli ve verimli biçimde kullanarak gerekli bakımları gerçekleştirebilecektir;
6) Yapım sonrası kurgu işleminin teorik ve uygulamalı aşamalarına hakim olacak, güncel kurgu yazılımlarıyla temel seviyede kurgu yapabilecektir;
7) Ürettiği medya ürününün farklı mecralar için farklı format ve boyutlara dönüşümünü sağlayabilecektir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
X
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
X
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
X
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanıtımı; Ders İçeriği; Dersin İşleyişi; Ders Kapsamındaki Yükümlülükler Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Senaryo Yazımı Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Çekim Öncesi, Çekim ve Çekim Sonrasının Planlanması, Çekim Takviminin Oluşturulması Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Filmin Bütçelenmesi; Film Film Bütçesinin Yönetimi Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Film Ekibi ve Temel Ekipmalar: Kameralar; Objektifler ve Diğer Ekipmanlar Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Film Dilinin Grameri: Çekim, Plan ve Sekanslar; Çekim Açıları ve Çekim Ölçekleri Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Kompozisyon ve Çerçeveleme; Temel Aydınlatma. Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav
9 Senaryoların Değerlendirilmesi Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Uygulama ve Mizansen Sahne Çekimleri I Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Uygulama ve Mizansen Sahne Çekimleri II Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Çekimlerin Değerlendirilmesi ve Ek Çekimler Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Kurgu I: Dijital Video İşleme Aşamaları Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Kurgu II: Dijital Kurgu Uygulamaları Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Dijital Film Formatları Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar