DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dünya Sineması RTS   219 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Aydın ÇAM
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiAYDIN ÇAM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kuzey Amerika Sineması, Güney Amerika Sineması, Avrupa Sineması, Post-Sovyet Ülkelerin Sineması, Ortadoğu Sineması, Kuzey Afrika Sineması, Asya Sineması-Güney Asya Sineması ve Uzakdoğu Sineması'nın güncel yönetmenlerini, filmlerini ve temalarını seçilen örneklerle yerel, ulusal ve uluslararası bağlamlarda tarihsel ve toplumsal süreçlerle birlikte irdelemek.
Dersin İçeriği
Bir kavram olarak dünya sineması, yerel, ulusal ve uluslararası sinemalar ve sinema salonları, sinemada dönemler ve akımlar, film manifestoları, film festivalleri ve etkileşimler, dünya sinemasında son dönem tartışmalar ve yeni eğilimler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
2) 1. 20. yüzyıldan bugüne dünya sinemasındaki dönüşümler, eğilimler ve temel konular hakkında bir kavrayış gösterirler;
3) 2. Dünya sinemasının dönemler boyunca yerel, ulusal ve uluslararası bağlamda, çağdaş film çalışmaları bağlamında nasıl bir araya geldiği ve ayrıştığı konusunda bir kavrayış gösterirler;
4) 3. Sinema ve sinemanın gelişimini ve ekonomik, politik, kültürel ve toplumsal gelişmelerle olan ilişkisini çözümlerler;
5) 4. Sinema filmlerinin biçim ve içerik ilişkisini kurarak bu filmleri teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümler;
6) 5. Sinema filmlerini, sanat ve estetiğin jeopolitikası açısından sorgular;
7) 6. Sinema sanatı ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası gelişmelerden haberdardır;
8) 7. Film çalışmalarının temel kavramlarının dünya sinemasına nasıl uyarlanacağının ayırdındadır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
X
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanıtımı; Ders İçeriği; Dersin İşleyişi; Ders Kapsamındaki Yükümlülükler Tartışma
2 Sinemanın Kısa Tarihi: Dönemler, Akımlar, Temalar, Yönetmenler ve Filmler Okuma, Film İzleme Anlatım
Tartışma
3 II. Dünya Savaşı Öncesi Dünya Sineması: ABD, SSCB ve Avrupa Temelli Sinema Anlayışı Okuma, Film İzleme Anlatım
Tartışma
4 II. Dünya savaşı Sonrası Yaşanan Dönüşümler ve Sinema - Sömürgecilik Öncesi ve Sonrası Dünya Sineması Okuma, Film İzleme Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
5 Avrupa Sineması I: Genel Bir Bakış Okuma, Film İzleme Anlatım
Tartışma
6 Avrupa Sineması II: Fransız Sineması ve Fransız Sinemasında Yeni Yönelimler Okuma, Film İzleme Anlatım
Tartışma
7 Avrupa Sineması III: Post-Sovyet Ülkelerin Sineması Okuma, Film İzleme Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Asya/Avrasya Sineması Okuma, Film İzleme Anlatım
Tartışma
10 Uzakdoğu Sineması Okuma, Film İzleme Anlatım
Tartışma
11 Ortadoğu Sineması Okuma, Film İzleme Tartışma
12 İran Sineması Okuma, Film İzleme Anlatım
Tartışma
13 Üçüncü Dünya Sineması Okuma, Film İzleme Tartışma
Gösteri
14 Latin Amerika Sineması Okuma, Film İzleme Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Hollywood ve Bağımsız Amerikan Sineması Okuma, Film İzleme Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar