DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanıtımı; Ders İçeriği; Dersin İşleyişi; Ders Kapsamındaki Yükümlülükler Tartışma
2 Sinemanın Kısa Tarihi: Dönemler, Akımlar, Temalar, Yönetmenler ve Filmler Okuma, Film İzleme Anlatım
Tartışma
3 II. Dünya Savaşı Öncesi Dünya Sineması: ABD, SSCB ve Avrupa Temelli Sinema Anlayışı Okuma, Film İzleme Anlatım
Tartışma
4 II. Dünya savaşı Sonrası Yaşanan Dönüşümler ve Sinema - Sömürgecilik Öncesi ve Sonrası Dünya Sineması Okuma, Film İzleme Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
5 Avrupa Sineması I: Genel Bir Bakış Okuma, Film İzleme Anlatım
Tartışma
6 Avrupa Sineması II: Fransız Sineması ve Fransız Sinemasında Yeni Yönelimler Okuma, Film İzleme Anlatım
Tartışma
7 Avrupa Sineması III: Post-Sovyet Ülkelerin Sineması Okuma, Film İzleme Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Asya/Avrasya Sineması Okuma, Film İzleme Anlatım
Tartışma
10 Uzakdoğu Sineması Okuma, Film İzleme Anlatım
Tartışma
11 Ortadoğu Sineması Okuma, Film İzleme Tartışma
12 İran Sineması Okuma, Film İzleme Anlatım
Tartışma
13 Üçüncü Dünya Sineması Okuma, Film İzleme Tartışma
Gösteri
14 Latin Amerika Sineması Okuma, Film İzleme Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Hollywood ve Bağımsız Amerikan Sineması Okuma, Film İzleme Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar