DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dünya Sineması RTS   219 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Aydın ÇAM
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiAYDIN ÇAM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kuzey Amerika Sineması, Güney Amerika Sineması, Avrupa Sineması, Post-Sovyet Ülkelerin Sineması, Ortadoğu Sineması, Kuzey Afrika Sineması, Asya Sineması-Güney Asya Sineması ve Uzakdoğu Sineması'nın güncel yönetmenlerini, filmlerini ve temalarını seçilen örneklerle yerel, ulusal ve uluslararası bağlamlarda tarihsel ve toplumsal süreçlerle birlikte irdelemek.
Dersin İçeriği
Bir kavram olarak dünya sineması, yerel, ulusal ve uluslararası sinemalar ve sinema salonları, sinemada dönemler ve akımlar, film manifestoları, film festivalleri ve etkileşimler, dünya sinemasında son dönem tartışmalar ve yeni eğilimler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
2) 1. 20. yüzyıldan bugüne dünya sinemasındaki dönüşümler, eğilimler ve temel konular hakkında bir kavrayış gösterirler;
3) 2. Dünya sinemasının dönemler boyunca yerel, ulusal ve uluslararası bağlamda, çağdaş film çalışmaları bağlamında nasıl bir araya geldiği ve ayrıştığı konusunda bir kavrayış gösterirler;
4) 3. Sinema ve sinemanın gelişimini ve ekonomik, politik, kültürel ve toplumsal gelişmelerle olan ilişkisini çözümlerler;
5) 4. Sinema filmlerinin biçim ve içerik ilişkisini kurarak bu filmleri teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümler;
6) 5. Sinema filmlerini, sanat ve estetiğin jeopolitikası açısından sorgular;
7) 6. Sinema sanatı ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası gelişmelerden haberdardır;
8) 7. Film çalışmalarının temel kavramlarının dünya sinemasına nasıl uyarlanacağının ayırdındadır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)