DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Radyo, Televizyon ve Sinamanın Temel Kavramları RTS   117 1 4 4 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özgür İlke ŞANLIER YÜKSEL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZGÜR İLKE ŞANLIER YÜKSEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
RTS103- Radyo, televizyon ve sinema yapımlarında kullanılan kavram ve tekniklerin tanıtılması.
Dersin İçeriği
Radyo, televizyon ve sinema yapımlarında kullanılan kuram, kavram ve tekniklerin tanıtımının amaçlandığı derste, ayrıca yapım türleri, evreleri ve sınırlılıkları incelenecek; yapımda çalışacak elemanlar tanıtılacak; kamera, ışık, ses, kurgu, görüntü kalitesi ve kompozisyon, mercekler, çekim ölçekleri, stüdyo ve dış çekim konuları kuramsal ve uygulamalı olarak işlenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sinema ve televizyon arasındaki temel farklılıkları ve benzerlikleri açıklayabilecektir.
2) Sinema ve televizyon arasındaki estetik, ideolojik ve teknik temel farklılıkları tanımlar.
3) Yapım türlerini tanımlar.
4) Yapım sınırlılıklarını açıklar.
5) Yapım aşamalarını sıralar.
6) Sinema ve televizyon ile ilgili temel kavramları ve terminolojiyi tanımlayabilecektir.
7) Film kamerası, film malzemesi ile ilgili terminolojileri tanımlar.
8) Arasınav
9) Objektif, ışık ve ses ile ilgili temel terminolojileri tanımlar.
10) Film ve elektronik görüntüde görüntünün oluşumunu tanımlayabilecektir.
11) Filmde objektif, ışık, alan derinliği ve pozlama arasındaki ilişkiyi açıklar.
12) Elektronik görüntünün oluşundan tüketimine televizyon yapım zincirini tanımlar.
13) Kurgu ile görüntüler arasındaki ilişkilerin nasıl kurulacağını belirler.
14) Film ve video ile ilgili teknolojileri temel düzeyde kullanabilecektir.
15) Kamera ve aksesuarlarını temel düzeyde kullanır.