DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Görsel Tasarım AIS   314 6 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Arş. Gör.SEVGİ ARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kitle iletişimi, kültür endüstrileri, sanat kurumları ve toplumsal hareketler tarafından üretilen imgeleri ve görme biçimlerini, mekansal bağlam içinde, görsel sosyolojinin araçlarıyla değerlendirmek.
Dersin İçeriği
Gündelik hayatın mekanı olarak kentte, görme ve görselleştirme eylemleri. İmge imparatorluğu, reklam, turizm, moda, kültür başkentleri, protesto gösterileri, sokak sanatları, gerilla stratejileri, görsel kültür ve kent.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler, postmodern görme kuramını değerlendirme becerisi kazanırlar.
2) Öğrenciler, modern görme kuramını değerlendirme becerisi kazanırlar.
3) Öğrenciler, John Berger'in Görme Biçimleri kavramsallaştırmasını değerlendirebilir.
4) İmgelerin üretilme süreçlerini ve etkilerini değerlendirebilir.
5) Görsel kültürün toplumsal hayattaki önemini fark eder.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
X
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
X
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
X
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Görsel Tasarıma Giriş Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
2 Tasarımın Temelleri Okuma, uygulama
3 Görüntüler, Sesler, Kültürler ve Algı Okuma, uygulama
4 Türkiye'de Kültürel İmgeler Okuma, uygulama
5 Temel Çizim Okuma, uygulama
6 Dijital İllüstrasyon ve Tasarım Okuma, uygulama
7 3 Boyutlu Bilgisayar Grafikleri Okuma, uygulama
8 Ara Sınav
9 Fiziksel Etkileşim Tasarımı Okuma, uygulama
10 Öğrenci Projesi Danışmanlık Okuma, uygulama
11 Arayüz ve Etkileşim Tasarımı Okuma, uygulama
12 Marka Tasarımı Okuma, uygulama
13 Proje Yazma, Planlama ve İnovasyon Okuma, uygulama
14 Öğrenci Projelerinin Sunumu Okuma, uygulama
15 Öğrenci Projelerinin Sunumu Okuma, uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar