DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Görsel Tasarım AIS   314 6 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Arş. Gör.SEVGİ ARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kitle iletişimi, kültür endüstrileri, sanat kurumları ve toplumsal hareketler tarafından üretilen imgeleri ve görme biçimlerini, mekansal bağlam içinde, görsel sosyolojinin araçlarıyla değerlendirmek.
Dersin İçeriği
Gündelik hayatın mekanı olarak kentte, görme ve görselleştirme eylemleri. İmge imparatorluğu, reklam, turizm, moda, kültür başkentleri, protesto gösterileri, sokak sanatları, gerilla stratejileri, görsel kültür ve kent.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler, postmodern görme kuramını değerlendirme becerisi kazanırlar.
2) Öğrenciler, modern görme kuramını değerlendirme becerisi kazanırlar.
3) Öğrenciler, John Berger'in Görme Biçimleri kavramsallaştırmasını değerlendirebilir.
4) İmgelerin üretilme süreçlerini ve etkilerini değerlendirebilir.
5) Görsel kültürün toplumsal hayattaki önemini fark eder.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)