DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Dili I   2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hüsnü Çağdaş ARSLAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HÜSNÜ ÇAĞDAŞ ARSLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkçenin zenginliğini kavratmak, yazılı ve sözlü olarak doğru ve etkili bir Türkçe kullandırabilmek, dil ve kültür arasındaki ilişkiyi kavratarak dilin önemini aşılamak, yazışmalarda dikkat edilmesi gereken kuralları kavratmak.
Dersin İçeriği
Dil nedir Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı. İmla ve noktalama.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dilin birey ve toplum için önemini kavrar.
2) Dilin toplum için önemini kavrar.
3) Kültürün temel unsurlarını bilerek dille olan ilişkisini açıklar.
4) Ana dili, ortak dil, konuşma dili, yazı dili, edebi dil, lehçe ve ağız gibi kavramları doğru kullanır.
5) Dil mantığını, dünyadaki dillerin oluşum evresini açıklar.
6) Türkçenin bu diller arasındaki yerini açıklar.
7) Türkçenin tarihi gelişimini açıklar.
8) Dil Devriminin Türkçenin tarihi gelişiminde nasıl bir işleve sahip olduğunu anlatır.
9) Türkçenin ses yapısını ve bu yapının gerektirdiği ses olaylarını yazılı ve sözlü olarak doğru kullanır.
10) Yazım kurallarına uyar.
11) Yazışma kurallarını bilir ve örnekler sunar.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dilin tanımı, birey ve toplum için önemi Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Dil ile kültür ilişkisi Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Dilin Türleri Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Dillerin doğuşu ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Türkçenin gelişimi ve tarihi evreleri Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Türkiye Türkçesi Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Ses Bilgisi Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav
9 Ses Olayları Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Ses Olayları Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Yazım Kuralları Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Yazım Kuralları Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Noktalama İşaretleri Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Yazışmalar Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Yazışma Uygulamaları ve değerlendirmeleri Her öğrenci en az iki türde yazışma örneği hazırlayacak.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
12345