DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekonomi 1 RTS   107 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Cihan YAVUZ
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET CİHAN YAVUZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikro ve makro ekonomiye ilişkin temel bilgileri vermektir.
Dersin İçeriği
Mikro ve makro ekonomiye ilişkin temel kavramlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Ekonomi bilmini tanımlar ve mikroekonomi ile makroekonomi arasındaki farkı ayırt eder.
2) 2. Hangi mal ve hizmetlerin, nasıl ve kimler için üretileceğine nasıl karar verildiğini ifade eder.
3) 3.İktisadi düşünce biçimini özümser.
4) 4- Rekabet ve piyasa yapılarını tanımlar.
5) 5. Gerçek yaşamdaki ekonomik olguları ekonomik değişkenlerle ilişkilendirir.
6) 6. Ekonomik değişkenleri kullanarak gelecekte ekonomide neler olabileceğini tahmin eder.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
X
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikroekonomiye giriş, Talep Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Esneklikler Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Devletin Fiyat Kontrolü Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Tüketici Davranışı Teorisi Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Üretim ve Maliyetler Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Piyasalar: tam rekabet ve monopol, Monopolistik Piyasalar, Oligopol Piyasası Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Faktör Piyasaları, Gelir Dağılımı Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
Ödev
9 Makroekonomiye giriş ve Milli Gelir, Milli Gelirin Hesaplanması Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Temel Makroekonomi Sorunları, AD-AS Modeli, AI-AE Modeli Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Kamu Bütçesi ve Maliye Politikası Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Para ve Bankacılık Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Para Teorisi ve Para Politikası Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Enflasyon, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Finans Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Ekonomik Büyüme, Ekonomik Kalkınma Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Case,K. E., Fair, R. C., Oster., Ekonominin İlkeleri (Çev. Deliktaş, E., vd.) Ankara: Palme Yayıncılık, 2011
-Zeynel Dinler, iktisada Girişi -Erdal Ünsal İktisada Giriş -Osman Z. Orhan, Seyfettin Erdoğan İktisada Giriş -Halil Seyidoğlu, İktisat Biliminin Temelleri