DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Bilgisayar Uygulamaları RTS   109 1 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Yoldaş ERDOĞAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.YOLDAŞ ERDOĞAN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.YOLDAŞ ERDOĞAN1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin iş ve eğitim hayatlarında kullanacakları temel bilgisayar kullanımının anlatılması ve temel bilgisayar uygulamaları ile ilgili bir altyapı oluşturması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bilgisayarın ortaya çıkış süreci ve tarihsel gelişimi, Bilgisayarın özellikleri ve çalışma mantığı, Bilgisayarın temel donanım ve yazılımının tanıtılması, Bilgisayarın veri yükleme, veri arama ve depolama özelliğinin tanıtımı, Word, Excell, Power Point, Movie Maker programlarının kullanımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel Bilgisayar donanımları ve yazılımları ile birlikte temel bilgisayar kullanımını kavrayarak, öğrendikleri bilgileri meslek hayatlarında işlevsel hale dönüştürebilir .
2) İşletim sistemi çalışma mantığını tanımalayabilir
3) Bilgisayar kullanım becerisi gelişir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
X
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
X
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Teknoloji nedir, bilgisayar nedir Okuma-Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Bilgisayarın ortaya çıkışı ve gelişim süreci nasıl olmuştur Okuma-Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Bilgisayarlar nasıl sınıflandırılır Okuma-Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Temel bilgisayar donanımları ve yazılımları nelerdir Okuma-Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 İşletim sistemi nedir Okuma-Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Bilgisayar üzerinde veri oluşturma, veri kaydetme, dosya açma ve depolama nasıl yapılır Okuma-Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Kelime işlem ve hesap işlem programları Okuma-Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Okuma-Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
9 Word programı incelemesi Okuma-Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Excell programı incelemesi Okuma-Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Power Point programı incelemesi Okuma-Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Power Point programı incelemesi Okuma-Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Movie Maker programı incelemesi Okuma-Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 İletişim ağları Okuma-Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 İnternet teknolojisi Okuma-Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma-Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar