DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Siyaset Bilimi RTS   112 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Çiğdem AKSU ÇAM
Dersi Verenler
ÇİĞDEM AKSU ÇAM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, bir disiplin olarak Siyaset Biliminin sınırlarını tanıtmayı, diğer sosyal bilim disiplinleriyle ilişkisini anlatmayı hedeflemektedir. Derste, politika, güç, iktidar ve otorite kavramlarının tanıtılması ve bu kavramların iletişim disipliniyle ilişkilerinin açıklanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Siyaset biliminin alanı, kapsamı, içeriği, iktidar, hükümet, siyasal sistemler, seçim sistemleri, devlet, egemenlik, demokrasi kavramları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Siyaset biliminin temel kavramlarını tanımlayabilme
2) Devletin orijinini ve işlevlerini anlamlandırabilme
3) Siyasal sistem, hükümet sistemlerinin temel ilkelerini anlayabilme
4) Siyasal partiler, baskı grupları, sivil toplum örgütleri, medya gibi politik aktörleri açıklayabilme
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Siyaset biliminin temel kavramları, konusu, yöntemi Anlatım
2 Siyaset biliminin bilimleşme süreci, siyaset bilimine özgü yöntemler, kuramsal yaklaşımlar Okuma Anlatım
3 Devlet kavramı, Devletin kökeni ve doğuşu Okuma Anlatım
4 Siyaset biliminin temel kavramı; Siyasal iktidar, siyasal iktidarın nitelikleri, otorite ve egemenlik Okuma Anlatım
5 Siyasal yaşamı oluşturan temel yapılar, altyapısal etkenler, demografik etkenler, ekonomik etkenler Okuma Anlatım
6 Siyasal yaşamı oluşturan üstyapısal etkenler; Kurumsal etkenler, kültürel etkenler Okuma Anlatım
7 Siyasal iktidarın Meşruluk temeli; meşruluk teorileri Okuma Anlatım
8 Ara Sınav
9 Meşruluk probleminin sosyo-politiği Okuma Anlatım
10 Sosyal tabakalaşma ve iktidar; Marksist sınıf anlayışı Okuma Anlatım
11 Sosyal Tabakalaşmanın boyutları Okuma Anlatım
12 Siyasal Yaşamın Boyutu; toplum Okuma Anlatım
13 Siyasal Katılma; boyutları, kademeleri Okuma Anlatım
14 Siyasal Güçler; Siyasal partiler, partilerin yapısı, siyasal parti sistemleri Okuma Anlatım
15 Siyasal Güçler Baskı Grupları ve genel tekrar Okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar