DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Stüdyo Uygulamaları 1 RTS   301 5 3 3.5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof.Dr.NÜKET ELPEZE ERGEÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Televizyon stüdyo uygulamalarının temel prensiplerinin kavranması.
Dersin İçeriği
Televizyon programları üzerinde çalışmalar ve program yapım aşamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Stüdyo içerisinde televizyon programı yapım süreçlerini yeni teknoloji ile beraber tanımlar.
2) Çeşitli televizyon programlarını yorumlar.
3) Kamera kullanımı ve kurgu süreçlerinin temel prensiplerini açıklar.
4) Görsel ürünlerde ışık kullanımını ve ses öğesinin önemini tartışır.
5) Televizyon programcılığının yayın ve yapım süreçlerini tanımlar.
6) Program çekim tekniklerini açıklar.
7) Çekim aşamasındaki stüdyo görevlerini sıralar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
X
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
X
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
X
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kaynak kitaplardan bahsedilir. Dersin içeriği ve genel hatları anlatılır. Kitleleri etkileyen devrimci iletişim aracı televizyonun tanımı ve gelişimi hakkında bilgi verilir.
2 Televizyon programlarında çekirdek kadro ve görevleri anlatılır. Okuma, Uygulama
3 Televizyonda program yapımı süreci. Programın amacı ve hedef kitlenin belirlenmesi . Yapım planlaması kavramı. Okuma, Uygulama
4 Yayın akışı ve yayın stratejileri. Raiting Kavramı. İzleyici Özellikleri. Yapım Özellikleri Okuma, Uygulama
5 Program projesi tasarlamada yaratıcı süreç. Program önerisi oluşturulurken dikkat edilecek unsurlar. Televizyon programlarında gösterim (konuk,dekor,prova) Okuma, Uygulama
6 Televizyon program türlerinden bahsedilir. Öğrencilere açıkoturum, eğlence programı, yarışma, dramatize program seçeneklerinden birinde hazırlanacak bir programın öneri formu hazırlanarak yapılması gerekenleri planlayacakları bir ödev verilir. Okuma, Uygulama
7 Yapılan ödev çalışmaları incelenir. Gruplar oluşturulur. Okuma, Uygulama
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Televizyonun anlatı yapısı. Televizyonda estetik öğeler: renk ve müzik ve aydınlatma. Okuma, Uygulama
10 Televizyon programı hazırlık aşamaları. Okuma, Uygulama
11 Haber, Açıkoturum, Tartışma Müzik-eğlence, Eğitim-kültür programları yapımı hakkında bilgi verilir. Okuma, Uygulama
12 Belgesel, Reklam programları, Drama programları (dizi, soap opera), televizyon filmleri hakkında bilgi verilir. Televizyon metni yazımı anlatılır. Okuma, Uygulama
13 Örnek TV Programlarının Analizi - I Okuma, Uygulama
14 Örnek TV Programlarının Analizi - II Okuma, Uygulama
15 Stüdyo uygulaması. Okuma, Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar