DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeni Medya RTS   307 5 3 3.5 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sevda ÜNAL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSEVDA ÜNAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi ile birlikte ortaya çıkan Yeni Medya kavramının incelenerek Yeni Medya araçlarının ve ortamlarının sağladıklarının, avantajlarının, dezavantajlarının incelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Yeni Medya terimi, Yeni medya ve Geleneksel medya'nın farkları, Yeni Medya teknolojileri, Yeni Medya ortamları, Yeni Medyanın ekonomik ve kültürel etkileri, Yeni Medya ve Toplumsallaşma sürecine etkileri, Sosyal Medya, Sosyal Medya Platformları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yeni Medya, İletişim Teknolojileri, enformasyon gibi terimlerin tanımlanması
2) Geleneksel medya ile Yeni Medya arasındaki farkların anlaşılması ve Yeni medya araçlarının ve yeni medya ortamlarının tanınması
3) Yeni Medya ortamlarının avantajlarının, sınırlarının değerlendirilip, eleştirebilme kazanımının elde edilmesi.
4) Yeni Medya teknolojilerinin siyasi, kültürel, ekonomik ve toplumsal etkilerinin incelenmesi.
5) Yeni Medyanın kitle iletişimine olan etkisinin değerlendirilmesi.
6) Yeni Medya üzerine yapılacak araştırmalarda yöntem belirlenmesi.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
X
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin kapsamı ve amaçları; yükümlülükler ve tanışma Anlatım Anlatım
2 Yeni medyanın tarihçesi Okuma Tartışma
Anlatım
3 Ağ Toplumu ve Ekonomi Politiği Okuma Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
4 Yeni Medya, Katılım, Üretici-Kullanıcı Okuma Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
5 Sosyal Ağlar Okuma Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
6 Sanal Alan ve Gündelik Hayat Okuma Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
7 Mahremiyet, gözetim, enformasyon akışı Okuma Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Direniş örnekleri: İfşa, açığa çıkarma Okuma Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
10 Yeni Medya ve Toplumsal Hareketler Okuma Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
11 Yeni Medya ve Toplumsal Hareketler Okuma Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
12 Türkiye'de Dijital Gözetim Okuma Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
13 Dijital Oyun Okuma Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
14 Sınıf tartışması Okuma Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
15 Sınıf tartışması Okuma Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar