DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kurgu Teknikleri RTS   213 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Süleyman Kıvanç TÜRKGELDİ
Dersi Verenler
Süleyman Kıvanç TÜRKGELDİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kurgunun doğasından yola çıkarak parça bütün ilişkisinin önemi kapsamında ses ve görüntü beraberliğini planlararası kurgu kapsamında irdelemek.
Dersin İçeriği
Hareketli görüntü kurgusunun kuralları, tekniği ve kullanım alanları hakkında teorik ve pratik bilgiler aktarılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci, kurgu aşamasını hesaba katarak yapım sürecini yürütmeyi öğrenir.
2) Öğrenci, modern kurgu teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur ve bu teknolojileri kullanma fırsatı bulur.
3) Öğrenci, yapım sonrası sürecinin tüm aşamaları konusunda bilgilenir.
4) Öğrenci, insan algısı ile kurgu teknikleri arasındaki ilişkiyi kavrar.
5) Öğrenci, kurgunun doğası ve yaşamdaki yansımaları hakkında bilgi sahibi olur.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
X
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
X
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriğini, amacını ve hedefini belirtme - grup çalışmasını belirleme. Okuma, Uygulama
2 Kurgunun tarihçesi. Okuma, Uygulama
3 Kurgunun tanımlanması ve örnek film gösterimleri. Okuma, Uygulama
4 Kurgunun ilkeleri. Okuma, Uygulama
5 Filmsel Zaman ve kurguda sahne uyumu. Okuma, Uygulama
6 Kurgu Evreleri. Okuma, Uygulama
7 Kurgunun Terminolojisi. Okuma, Uygulama
8 Ara Sınav
9 Analog ve Sayısal yayıncılık ilkelerinin tartışılması. Okuma, Uygulama
10 Bilgisayar Temelli Kurgu uygulama çalışması 1 Okuma, Uygulama
11 Bilgisayar Temelli Kurgu uygulama çalışması 2 Okuma, Uygulama
12 Bilgisayar Temelli Kurgu uygulama çalışması 3 Okuma, Uygulama
13 Bilgisayar Temelli Kurgu uygulama çalışması 4 Okuma, Uygulama
14 Bilgisayar Temelli Kurgu uygulama çalışması 5 Okuma, Uygulama
15 Bilgisayar Temelli Kurgu uygulama çalışması 6 Okuma, Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar