DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyoloji * RTS   113 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Murat YÜKSEL
Dersi Verenler
MURAT YÜKSEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, sosyoloji le ilgili temel kavramlara aşina olma, temel konuları öğrenme, analitik ve eleştirel bakış açısı kazanma, olguları sosyolojik imgelem ile değerlendirme yetisi kazandırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği
Bu ders, sosyoloji disiplininin temel kavramları ve ilkelerine giriş niteliği taşımaktadır. Sosyolojinin makro ve mikroanalitik geleneklerini temsil eden farklı kuramsal yaklaşımlar ve araştırma bulgularını kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyolojik bakış açısı, sosyolojik düşüncenin gelişimi Anlatım
2 Küreselleşme ve Değişen Dünya Okuma
3 Sosyolojik Soru Sorma ve Cevaplama Okuma
4 Sosyolojide Kuramsal Düşünme Okuma
5 Toplumsal Etkileşim ve Gündelik Yaşam Okuma
6 Tabakalaşma ve Sınıf Okuma
7 Yoksulluk, Toplumsal Dışlanma ve Refah Okuma
8 Ara Sınav Yazılı sınav
9 Kültür ve Toplumsallaşma Okuma
10 Cinsellik ve Toplumsal Cinsiyet Okuma
11 Irk, Etnik Kimlik ve Göç Okuma
12 Modern Toplumda Din Okuma
13 Medya; Örgütler ve Ağlar Okuma
14 Çalışma ve Ekonomik Yaşam Okuma
15 Siyasa ve Siyaset Sosyolojisi Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar