DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişim Etiği AIS   411 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. İlker ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Doç.Dr.İLKER ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İletişim ve etik olgularını kapsamlı şekilde irdelemek. Öğrencileri etik konusunda bilinçlendirmek.
Dersin İçeriği
Etik ve Ahlak, Kavramlar ve Sorunlar, Meslek Etikleri, gazetecilik etiği, halkla ilişkiler etiği, reklamcılık etiği, ürün yerleştirme ve etik, mesleki yasalar, özdenetim mekanizmaları, kodlar ve kurallar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1) İletişim mesleğinde etik sorumluluk davranışının benimsenmesi sağlanacaktır.
2) 2) Halkla ilişkiler uygulamalarında ve değerler sisteminde meslek ahlakının yerleştirilmesi.
3) 3) Gazetecilik uygulamalarında ve değerler sisteminde meslek ahlakının yerleştirilmesi.
4) 4) Reklamcılık uygulamalarında ve değerler sisteminde meslek ahlakının yerleştirilmesi.
5) 5) Genel olarak etik kavramı; meslek etiği kavramı; hukuk ve etik bağı; iletişim hukukunda etik yaklaşımın yansımaları; iletişim hukuku içindeki konular/temalar; örneklerin kavranması sağlanacaktır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İletişim etiğine genel bakış Okuma - Ruhdan Uzun, İletişim Etiği Sorunlar ve Sorumluluklar, Dipnot yayınları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
2 Etik Kavramı ve Etik Kuramları Okuma - Christians, Clifford G.Traber, Michael, Communication; Moral and ethical aspects, Sage Publications Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
3 Özdenetim Yöntemleri Okuma - İletişim ve Etik, A. Rıdvan Bülbül, Nobel Yayın Dağıtım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
4 Gazetecilikte Etik sorunlar ve Etik Kodları Okuma - Etik Değerlendirmeler, Kolektif , Beta Yayınevi - İletişim Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
5 Gazetecilerin Okuyucularına Karşı Etik Sorumlulukları Okuma -Medya Etik ve Hukuk, Ragıp Duran, Süleyman İrvan, Fikret İlkiz, IPS İletişim Vakfı Yayınları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
6 Gazetecilerin Haber Kaynaklarına Karşı Etik Sorumlulukları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
7 Haberlerde Yer Alan Kişilere Karşı Etik Sorumluluklar Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Okuma Yazılı Sınav
9 Sektörden Kaynaklanan Etik Sorunlar Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
10 Televizyon Haberciliğinde Etik Sorunlar Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
11 Halkla İlişkilerde Etik Sorunlar Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
12 Reklamcılıkta Etik Sorunlar Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
13 Örnek olay incelemesi I Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
14 Örnek Olay İncelemesi II Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
15 Örnek Olay İncelemesi III Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar