DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Film Müziği AIS   417 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin görsel ve işitsel yapımlarda ses ve müziği daha etkin bir biçimde kullanabilme yetilerini geliştirmek.
Dersin İçeriği
Film için ses ve müzik.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, radyo, televizyon ve sinema alanlarında, görsel veya işitsel yapımlarda ses ve müzik ögelerini daha bilinçli ve etkin bir şekilde kullanabilirler.
2) Film sesinin teknik yapımını analiz eder.
3) Müziğe göre görüntü kurgusu yapar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
X
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
X
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve dersin genel çerçevesinin sunumu.
2 Bir filmde müzik kayıt ve kurgu analizi 1 Okuma, Uygulama
3 Bir filmde müzik kayıt ve kurgu analizi 2 Okuma, Uygulama
4 Film müziği üretim ve kayıt teknikleri 1 Okuma, Uygulama
5 Film müziği üretim ve kayıt teknikleri 2 Okuma, Uygulama
6 Müzik kurgusunun temelleri 1 Okuma, Uygulama
7 Müzik kurgusunun temelleri 2 Okuma, Uygulama
8 Ara Sınav
9 Film müziği yapım ve kurgu örnekleri 1 Okuma, Uygulama
10 Film müziği yapım ve kurgu örnekleri 2 Okuma, Uygulama
11 Film müziği yapım ve kurgu örnekleri 3 Okuma, Uygulama
12 Film müziği üretim, kayıt ve kurgu çalışmaları 1 Okuma, Uygulama
13 Film müziği üretim, kayıt ve kurgu çalışmaları 2 Okuma, Uygulama
14 Film müziği üretim, kayıt ve kurgu çalışmaları 3 Okuma, Uygulama
15 Film müziği üretim, kayıt ve kurgu çalışmaları 4 Okuma, Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar